Közzétételi lista

A közzétételi lista a 2016-2017-es tanévben az Akadémián tanító tanárok végzettségét, szakképzettségét, és az általuk tanított tantárgyakat tartalmazza.

Munkaterv

Az iskolai munkaterv határozza meg az iskolai 2016-2017 tanév helyi rendjét. Itt határozzuk meg a tanítás nélküli munkanapok számát és idejét, a szünetek hosszát, a nemzeti ünnepek és egyéb az intézmény szempontjából fontos megemlékezések időpontját. Rögzítjük az előre tervezhető nevelői értekezletek valamint a vizsgák és lehetőség szerint a felvételik időpontját.

SZMSZ

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, meghatározni az iskola szervezeti felépítését, az iskola működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Nevelési-pedagógiai program

 

(a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2016. szeptember 1-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott szöveg, hatályos 2021. augusztus 31-ig)

 

A Budapesti Gazdasági SZC Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Intézményegysége adatai:

 Az iskola hivatalos elnevezése:

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziuma Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Intézményegysége

Az iskola alapító okiratának száma:

NGM/31416-2/2016

Az engedély kiállítója:

Magyar Államkincstár

Az iskola székhelye:

1074 Budapest, Dohány utca 65.

Az iskola postacíme:

1074 Budapest, Dohány utca 65.

Az intézményegység vezetője, a pedagógiai program benyújtója:

Benkő Nóra

Az iskola fenntartója:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Az iskola OM száma:

203061

Az iskola típusa:

művészeti szakgimnázium (kizárólag szakképzési évfolyammal)

Az intézmény tevékenységei:

Alaptevékenység:

iskolai rendszerű nappali és esti szakképzés és vizsgáztatás

iskolai rendszerű felnőttoktatás

Az iskola beiskolázási körzete:

országos

Az oktatásban résztvevő hallgatóinak száma:

nappali rendszerű elméleti és gyakorlati oktatásban: 48 fő

esti munkarend szerinti elméleti és gyakorlati oktatásban 3 fő

 

Az iskola jellege:

Az iskola tevékenysége érettségi utáni képzésre irányul. A célcsoporthoz első, vagy további művészeti szakképesítést megszerezni kívánó 18-25 éves korosztály tartozik. Számukra biztosítjuk a szaktudás megszerzéséhez ma már elengedhetetlen korszerű infrastruktúrát és az eredményes, intenzív tanuláshoz szükséges technikai és személyi feltételeket, valamint a kulturált környezetet.